Project Description

Necta Mambo

Mambo je potpuno novi aparat koji može izdati ne samo hranu nego i široku paletu drugih proizvoda. Izgleda kao pravi multishop i sposoban je isporučiti do 84 izbora iz 14 polica. Predodređen je da postane referenca za ostale uređaje, osobito u kategoriji lokacija sa velikom cirkulacijom ljudi kao što su zračne luke, bolnice, kampusi i druga područja velikih površina.

Korisničko sučelje Numerički odabiri
Brojni odabir Do 84
Izvršitelj protokola – MDB – BDV
Visina 1830 mm
Širina 1300 mm
Dubina 896 mm
Težina 450 kg
Napon 230 V
Frekvencija 50 Hz
Konfiguracija Snack + hrana + lattine e Bottiglie / snack + hrana / hrana
Brojna ladica Max 14
Maksimalna ladica 18
Dizalo Softvend
Temperatura Do 4 različite temperature