Automati za osvježavajuća bezalkoholna pića te snack proizvode u kombinaciji sa automatima za tople napitke.